Studánka se nachází v obci Zašová, mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm.

Okolí je velmi hezky udržováno a často navštěvováno.

Kvalitu vody v této studánce přes léto pravidelně každý měsíc kontroluje město Rožnov.

Stračka je dle pověsti, místem zachránění rytíře, smrtelně raněného v boji. Legenda vypráví o křesťanském rytíři pronásledovaném tatary, který tři dny a tři noci bloudil v hlubokých lesích, až na smrt unaven poklekl a vroucně se modlil k Panně Marii. Když pak únavou usnul, viděl ve snu Matku Boží s děťátkem na ruce, jak mu spouští svou levou rukou šňůru, aby se jejího konce chytil a kráčel za ní. Když procitnul, zjistil, že je v neznámé krajině, kde se uprostřed lesíků a močálů pásli čápi a jiné vodní ptactvo a tu a tam bylo vidět chaloupku. Rytíř z vděčnosti za záchranu učinil slib, že postaví kapličku a daruje do ní obraz Panny Marie té podoby, v jaké se mu ve snu zjevila. Některé verze legendy příběh umístily do jíné doby, podstata však zůstává zachováná.

Stračka se nachází asi čtvrt hodiny pěšky severně od kostela. Z úbočí stráně zde vyvěrá pramen výborné vody. Kronika vypráví o mnoha případech uzdravení na přímluvu P. Marie po užití vody ze Stračky. Areál Stračky byl upraven r. 1895 kdy byla ve stráni zřízena jeskyňka se sochou P. Marie. Následovalo několik dalších uprav, až do součásnosti. Po roku 2000 byla restaurovaná socha Panny Marie, opravená mříž jeskyňky, vybudované zábrádlí na schodech k jeskyňce, nově postavená ochranná zídka kolem areálu aj. V roce byl opraven litinový kříž s podstavcem.

Prostor areálu náleží farnímu úřadu a v současné době jej spravuje Občanského sdružení Mariánský pramen ve Stračce.

Pramen Stračka najdete na mapě zde https://mapy.cz/s/3xMlm

Web poutního místa