Dnešním trendem je dávat si v posilovně iontový nápoj. Někteří „borci“ bez ionťáku nevyjdou z šatny. Je to jedna z jejich image, která dává tušit, že to se sportem myslí vážně a že se v něm opravdu, ale opravdu „vyznají“. Zdání ale někdy klame a kdo ví, kolik z nich pije tyto nápoje jen proto, že borec u vedlejšího stroje ho má také.

Vždyť je tolik typů a druhů a sami ani nevíme, který je na co dobrý. Hyper, hypo, iso, zkratky stále více frekventované, ale stále málo osvětlené. Tak abyste příště mohli při návštěvě posilovny, při cyklistice nebo běhu vypadat taky jako profi sportovci, podívejte se na dalších řádcích, který nápoj pro danou aktivitu zvolit.

Nebojte se potu

Každý to zná z vlastní zkušenosti. Vyběhne do přírody, všude samá vůně okolních lesů a najednou do nosu brnkne nepříjemný zápach potu. Pot je byť nepříjemný, ale životně důležitý. V průběhu fyzické aktivity dochází při přeměně živin na energii k vytváření tepla, které je třeba ochladit, aby nedošlo k přehřátí organismu. K tomu právě slouží pot. Ale s potem nedochází jen k žádoucímu ochlazení, nýbrž i k odplavování cenných látek z těla. Minerály, aminokyseliny, a další látky, které tělo bezpodmínečně potřebuje, se proto musí dodat zvenčí. K tomu jsou právě vhodné iontové nápoje.

Ale nyní je třeba se zamyslet i nad tím, jak vlastně funguje proces pocení při jednotlivých aktivitách a dle toho správně zvolit vhodný nápoj. Platí totiž, že s rostoucí teplotou dochází ke snižování koncentrace vyplavených minerálů z těla. Jednoduše tedy při velké silové zátěži bude pot koncentrovanější, ale chudší na vodu. Naopak při intenzivních sportech typu spinning, běh atd. dochází k vyplavování hlavně tekutin, aby se tělo ochladilo.

Osmolalita

Je to jeden ze základních parametrů, který nám napoví, jak vlastně funguje proces doplňování tekutin a minerálů v těle. Osmolalita vyjadřuje koncentraci minerálních iontů, vitamínů a energie na jednotku tekutiny. Základním poměrnou látkou pro osmolaritu je krev a od té se vše odvíjí. Čím méně minerálních látek v tekutině, tím nižší osmoallita. Tekutina s nižší osmolalitou než má krev, je právě například pot.

Nyní se konečně dostáváme k jednotlivým druhům sportovních nápojů. Iso/ Hypo nebo Hyper nápoj není označení výrobce, nebo marketingové značky, nýbrž druhu nápoje dle jeho osmolality. Isotonické nápoje mívají vyšší obsah minerálů a energie. Hypotonické nápoje jsou příkladem pro doplňování spíše ztracené vody, která odchází potem při vyšší teplotě organismu. Nejsou tak bohaté na minerály a energii, ale jejich smyslem je především zavodnit. Naproti tomu stojí nápoje hypertonické, které jsou pro sport prakticky nevhodné.

Isotonický nápoj

Jeho osmolarita je stejná jako osmolarita krve. Hodí se pro trénink s vysokou intenzitou a dobou trvání do 60 minut. Tyto nápoje s vysokou koncentrací iontů minerálů jsou vhodné pro velkou a krátkodobou zátěž především proto, že osmolarita potu je nižší než krve a jak jsme si uvedli výše, při druzích sportů kde nedochází k intenzivnímu pocení, ale je zapotřebí velká svalová síla, je pot koncentrovanější na minerály. Vhodný je proto pro sporty typu tenis, posilování, atd.

Nicméně pozor na přemíru užívání. Příjem a výdej minerálů a energie musí být v rovnováze. Jakmile jedno nebo druhé bude převyšovat výdej, dostaví se nežádoucí účinky. Přemíra minerálů bude mít za následek pocit únavy a přesně opačný efekt než by člověk od iontového nápoje čekal, a to pokles výkonu. Isotonické nápoje obsahují hlavně aminokyseliny a minerály potřebné pro rychlou regeneraci svalů po zátěži jako je například sodík, vápník, hořčík, draslík,… Jako doplnění tekutin je pro tyto aktivity dostačující, ale není v tom tak účinný jako nápoj hypotonický.

Hypotonické nápoje

Naproti tomu hypotonický nápoj je vhodný pro aktivity trvající déle než 60 minut s nižší intenzitou. Míra osmolality hypotonického nápoje je nižší než má krev. Jak již bylo řečeno, pot má také oproti krvi nižší osmolaritu. Z toho je patrné, že tyto nápoje jsou vhodné pro doplnění ztracené vody z organismu, která se přeměnila na pot potřebný k ochlazení. Vysoká teplota znamená menší míru vyplavování minerálů a tento „řídký pot“ je třeba tělu vynahradit. Jejich energetická hodnota a množství minerálů je tudíž značně nižší než u iontových nápojů, takže se také hodí k častější konzumaci. Nejznámějším hypotonickým nápojem je kupodivu čistá voda :-)

Hypertonické nápoje

Mají osmolalitu vyšší než tělesné tekutiny, jsou tedy doslova protkány minerály. Pro sport jsou nevhodné, nebo se používají pouze ve výjimečných případech. Například při nedostatku minerálů a vitamínů v těle. Nebo při nutnosti rychlého doplnění velkého množství energie.

Nealko není jen pro slečinky

Jestli jste zapřisáhlí odpůrci nealkoholického piva jako něčeho, co degraduje pro Českou Republiku jinak tak typický nápoj, vězte, že vaše nenávist není zcela oprávněná. Nealkoholické pivo je jedním z velmi kvalitních iontových nápojů. Je isotonické, neboli má osmolaritu stejnou jako krev a dodává tělu většinu potřebných vitamínů a minerálů. Rychlé cukry, které tělo při intenzivním sportu potřebuje jako palivo pro svaly, jsou v pivu také obsaženy a ta chuť! Nealkoholické pivo nezatěžuje organismus alkoholem a navíc podporuje činnost trávicího traktu. Jako bonus, vše je ryze přírodního charakteru, což se u iontových chemicky vyráběných nápojů říci nedá. No nedostali jste nyní chuť na jedno pěkně vychlazené?

Všeho s mírou

Ať už sáhnete při sportu po jakémkoli doplňku, nebo zvolíte cestu přírodních surovin, je třeba si uvědomit, že iontové nápoje nejsou pitím pro každý den. Jeden velký nešvar dnešní doby je pití iontových nápojů jako módy. Většina z nich je určena vrcholovým sportovcům, kteří při závodech nebo tréninku nemají možnost doplnit energii vhodným jídlem. Pro tělo představují samozřejmě určitou zátěž a platí že čím ředěnější si je člověk připraví (neboli hypotonické), tím jsou pro organismus šetrnější a stravitelnější. Vysoké koncentrace iontů v nápojích způsobují přetěžování ledvin a jsou proto určeny opravdu jen pro zvláštní příležitosti. Proto než zajdete do nejbližší prodejny sportovních doplňků, zapřemýšlejte, při jakém sportu je hodláte využít a zda je vůbec potřebujete. Při nesprávně zvoleném nápoji v závislosti na druhu sportu to odnese akorát tak vaše peněženka a „skutek utek“.


Autorkou článku je Karolína Zídková, usměvavá studentka z Plzně, kterou lze často potkat i v Českých Budějovicích. Vášní Karolíny je příroda a sport. Ráda si odpočine na chalupě při zahradničení a mezi její oblíbené citáty patří: „Nic není nemožné.“