Náš maraton klub Seitl Ostrava byl založen v roce 1997 a čítal jen 6 členů. Postupně přicházeli členové noví a oddíl se rozrostl. Dnes máme registrováno celkem 71 lidí.

Většina členů jsou běžci, ale máme mezi sebou také vyškolené 3 trenéry a 5 rozhodčí atletiky (dva I. třídy, dva II. třídy a jeden III. třídy). Hlavním důvodem založení MK Seitl Ostrava byla snaha sjednotit lidi, jejichž koníčkem je běhání. Tak vznikla správná parta, která během roku připravuje sportovní akce a je také spolupořadatelem některých závodů. Většina našich běžců se také dle svých možností účastní různých závodů a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Svou činnost chceme nadále rozvíjet a mezi sebou s radostí přivítáme nové zájemce o členství. Naším zájmem je povzbudit ty, kteří sami nemají odvahu začít běhat. V kolektivu správných lidí jim to půjde lépe. Těšíme se na nové příznivce běhání.

Otto Seitl – předseda klubu.

Klubové stránky