Pozitivně naladění lidé nemají žádnou magickou sílu, kterou vy sami postrádáte. Místo aby se nechali ovládat stresem, dokážou jej kontrolovat a snaží se každý svůj den něčím vylepšit. Podívejte se s námi na to, které věci pozitivní lidé nedělají, abyste mohli být stejně jako oni šťastní a úspěšní.

1. Neočekávají to nejhorší

Je zajímavé, jak velká spousta problémů by vůbec neexistovala, kdybychom si je sami nevytvářeli. Pozitivní lidé vědí, že ukvapené závěry nejsou zrovna ten nejlepší nápad. Místo aby byli vystrašení z nezodpovězené smsky („Neodpověděli mi, tak mě asi nemají rádi.“), dělají si bez obavy svoje („Hm, asi prostě nemají čas.“). Před tím, než někoho označí za nespolehlivého, si o něm snaží zjistit co nejvíce.

2. Nebrání se pravdě

Je jednoduché žít ve lži, protože lži mohou růst tak rychle, jako jsou schopny donutit člověka zapomenout pravdu. Pozitivní lidé však vědí, že je nutné čelit pravdě a žít s ní, protože neustálým omlouváním nikdy nepřijdeme na řešení toho, co jsme udělali špatně.

3. Necítí zášť

Vědí, že zášť a nenávist pouze stále dokola způsobuje bolest, a tak ji raději nechají jít. Vybírají si raději akceptování a odpouštění věcí, které se v minulosti staly, a pokračování dál s ponaučením z oněch minulých incidentů.

4. Nezapomínají na malé věci

Je snadné zapomenout na malé věci? Pochopitelně. Pozitivní lidé z toho však nedělají zvyk. Vyjadřují raději vděčnost za každé požehnání, které dostávají, ať už je malé či velké. Vědí, že je hloupé myslet si, že více znamená lépe. V takovém případě člověk pak nemůže být nikdy šťastný z toho, co má.

5. Neviní ostatní z vlastních chyb

Pozitivní lidé si jasně uvědomují, že jsou svými vlastními pány a sami jsou zodpovědní za to, jací doopravdy jsou. Neřeknou, že „zůstali trčet v zácpě“, prostě připustí, že „přijeli pozdě.“ Nikdy neřeknou, že jim do toho „něco vlezlo“, jednoduše připustí, že „na to zapomněli.“ Zároveň nebudou tvrdit, že si s něčím „nemohli pomoci“, protože vědí, že mohou dělat přesně to, co jejich vlastní mysl chce.

6. Nevnímají problémy jako „problémy“

Problémy vnímají jako výzvy. Věří, že každá překážka je novou příležitostí. Berou to jako šanci pro sebe samotné a možnost zlepšit svůj život.

7. Nerezignují na „realitu“

Mnoho lidí o realitě mluví jako o nepříjemném místě, kde se sny nikdy nemohou stát skutečností. Pozitivní lidé však vědí, že s důsledností a odhodláním je všechno možné, díky tomu jsou schopni utvářet realitu podle sebe.

8. Neočekávají něco z ničeho

Pozitivní lidé nikdy nebudou příznivci rychlého hubnutí či náhlého zbohatnutí. Vědí, že vše, co za něco stojí, vyžaduje dlouhou a náročnou práci, snahu a píli. Uvědomují si, že cesta k dosažení úspěchu může být o něco delší, než by si úplně přáli (avšak stojí za to).

9. Nenudí se

Nuda je místo, kde umírá kreativita, inspirace a produktivita. Pozitivní lidé jsou však fascinování vším, co se kolem nich děje. Prozkoumávají svět s nadšením a zvědavostí, pokládají tolik otázek, kolik je jen možné položit. Jeden podobný a vtipný fakt: Víte, že vaše tělo obsahuje atomy, které vznikly před více než 13 miliardami let jako součást hvězdy? Je to pravda. Vidíte? Život není nuda.

10. Nedovolí, aby jim negativní myšlenky unesly vlastní mozek

Nepodřizují se poraženeckým myšlenkám. Pokud jim hlavou proletí negativní myšlenka, řeknou si – pokud nemůžu to samé říct o ostatních, nemůžu to tvrdit ani sám o sobě.

11. Nesrovnávají se s ostatními

Pozitivní lidé si jsou vědomi toho, že každý člověk na světě je jiný, každý se zlepšuje jiným způsobem, a proto je nemožné se s ostatními porovnávat. Jsou spokojení s tím, jací jsou a co dělají. Nesoustředí se na to, co dělají ostatní, raději svou pozornost věnují tomu, jak vylepšit svůj vlastní život.

12. Netrápí se kvůli sebemenší chybičce

Nedívají se na selhání jako na něco, čemu je nutné se za každou cenu vyhnout. Vědí, že to znamená příležitost zkusit něco nového, jinak. Vidět selhání takové, jaké doopravdy je (poučná příležitost a nic víc), pomáhá pozitivním lidem dosáhnout úspěchu a životního růstu.

13. Nemyslí si, že je život perfektní

Dokonalost neřeší, protože prostě není možná. Kdy jste si naposledy řekli – „Dneska je ideální den na to dostat se do formy!“ nebo „Dneska seknu se svou prací, odstěhuju se do Prahy a budu následovat svou skutečnou vášeň!“? Odpověď je jednoduchá, nic takového jste si nikdy neřekli, protože ideální doba něco udělat jednoduše neexistuje. Pozitivní lidé činí kroky tady a teď, perfektní načasování a ideál ať se klidně propadne!

14. Netráví čas s negativními lidmi

Nenechají se stáhnout negativními lidmi dolů. Raději se obklopují dalšími pozitivními lidmi, se kterými je zábava, a jsou pro ně inspirací. Proč by měl pozitivní člověk trávit čas s někým, kdo si jen neustále na něco stěžuje a ostatní umí jen pomlouvat? Pozitivně ladění lidé vědí, že dobrá odpověď na tuto otázku neexistuje.
Zdroj: Daniel Wallen, Lifehack.com