Pozor, soutěžíme o běžecký batoh SALOMON TRAIL 10 a dva parádní opasky na láhev SENSIBELT.

Batoh Trail 10 zajišťuje vyváženou distribuci nákladu a snadné používání a jeho hlavní kapsa je skvěle přístupná. Batoh má rovněž praktické kapsy na bederním pásu. Ideální pro středně náročné běhy či celodenní túry v jakémkoliv terénu.

Lehký opasek na láhev s novým, nastavitelným opaskem Sensi udržuje vodu po ruce a pevně okolo vašeho pasu pro středně dlouhé běhy.

Jdeme na to, soutěžní otázka:

Kolik naběhaných kilometrů si zaznamenal do tréninkového deníku dne 30.3.2016 jeden z leaderů Ligy100 „Pefo Tichý“?

Své odpovědi zasílejte na soutez@bezvabeh.cz (do předmětu uveďte „Salomon“) nejpozději do 15.4.2016.

Podmínka: Aby byl soutěžící zařazen do slosování, musí mít do ukončení soutěže minimálně 10 zaznamenaných tréninků v našem tréninkovém deníku.

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­...........

Herní řád internetové soutěže BezvaBĚH.cz o běžecký batoh a dva opasky na láhev Salomon:

Vyhlašovatelem soutěže o jeden běžecký batoh a dva opasky na láhev Salomon (dále jen „Soutěž“) je společnost BezvaBĚH.cz s.r.o., Větrná 6197/10, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 26871351 (dále jen „BezvaBĚH.cz“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost gunTAO, s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba žijící v České republice, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k BezvaBĚH.cz a/nebo spolupořadatelem Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 31.3.2016 na internetových stránkách http://www.bezvabeh.cz a svoji odpověď zaslat nejpozději do 15.4.2016 e-mailem na adresu soutez@bezvabeh.cz. Do předmětu zprávy je nutné uvést heslo „Salomon“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu, e-mail a odkaz na svůj tréninkový deník na portálu BezvaBĚH.cz. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://www.bezvabeh.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.

Aby byl soutěžící zařazen do slosování, musí mít do ukončení soutěže minimálně 10 zaznamenaných tréninků v tréninkovém deníku na internetové adrese www.bezvabeh.cz.

Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze 1 (jeden) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosován 1 (jeden) výherce, který získá jeden běžecký batoh a dva výherci po jednom opasku na láhev.

Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.bezvabeh.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Cena bude výherci odeslána na adresu, kterou uvede spolu s ostatními výše požadovanými údaji v emailu.

Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si BezvaBĚH.cz vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu.

Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Rostislav Bažanowski, koordinátor Soutěže. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí BezvaBĚH.cz ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

BezvaBĚH.cz si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

BezvaBĚH.cz si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.

Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.bezvabeh.cz.