Existuje hromada módních diet a článků o tom, kterými běžnými či naopak obskurními doplňky stravy bychom se měli nutně cpát. Jak ale rozlišit ty, které mají skutečně nějaký účinek, od těch nesmyslných?

Graf, jenž sestavil David McCandless z Information is Beautiful, hodnotí stovky doplňků stravy v závislosti na množství vědeckých studií, které podporují jejich působivá tvrzení. Graf využívá pouze výstupní data z pokusů prováděných na lidech, při nichž se uplatňovala metoda náhodného podávání placeba.

Doplňky, u nichž se dospělo k nejpřesvědči­vějším efektům, jsou umístěny nejvýše. Čím hlouběji v grafu jdete, tím méně prokazatelné mají dané doplňky výsledky.

Velikost kruhu udává četnost vyhledávání daného produktu na Googlu, což vypovídá hodně o tom, kolik je kolem něj humbuku. Oranžově jsou v grafu vyznačeny doplňky stravy, jimž se ještě nevěnoval velký počet vědeckých výzkumů, nicméně stojí za to je sledovat.

Další texty, které se tomuto tématu věnují, najdete na webových stránkách Information is Beautiful.

Kompletní interaktivní infografiku si můžete prohlédnout ZDE.

Kliknutím SEM si můžete prohlédnout také 256stránkovou knihu nazvanou „Knowledge is Beautiful“ z dílny Information is Beautiful plnou infografiky a vizualizovaných dat.

Jejich nejnovější práci můžete také sledovat na jejich facebookovém profilu a na Twitteru.