Body Mass Index nebo-li index tělesné hmotnosti, umožňuje porovnání vaší váhy a výšky. Následný výsledek vás informuje o možných zdravotních omezeních a rizicích. Tento vzorec vymyslel v první polovině 19. století belgický učenec Adolphe Quetelet.

BMI by neměl být jediným kritériem k rozhodnutí, zda člověk má či nemá nadváhu. Mnoho aktivních sportovců (zejména v silových sportech) může mít BMI na rozhraní nadváhy a obezity (kolem hodnoty 25) a přesto nelze říci, že mají nadměrné množství tukové hmoty.

Podváha <18,5 vysoká
Normální váha 18,5–24,9 minimální
Nadváha 25,0–29,9 středně vysoká
Obezita 30,0–34,9 1.stupně vysoká
Velká obezita 35,0–39,9 2.stupně vysoká
Klinická obezita >= 40,0 velmi vysoká

Kategorie BMI jsou zjednodušeným modelem. Body Mass Index udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Přesnější posouzení tělesné váhy než kalkulačka BMI provede lékař, který zahrne i další parametry: např. pohlaví, věk, objem svalů a typ postavy.