Ať už z médií, od kamaráda, či z vlastní zkušenosti, často v létě slýcháváme nebo se potýkáme s nepříjemnými průjmovými onemocněními, která mohou v nemalé míře poznamenat naši fyzickou kondici i zdraví.

Léto je přímo „rájem“ termofilních bakterií, které se při teplotách mezi 30° – 45° nejlépe rozmnožují. Proto je v tomto období třeba brát zřetel na důkladnou hygienu, dostatečné tepelné zpracování, omývání a důkladnou úpravu potravy před její konzumací.

Můžeme se tak vyhnout některému z nepříjemných zmiňovaných onemocnění:

Escherichia Coli – Enterogastritida

Escherichia Coli je gramnegativní bakterie běžně se vyskytující ve střevní mikrofloře člověka. Většina kmenů je neškodných, nicméně některá způsobují těžké průjmy i mimostřevní onemocnění. K nákaze dochází nejčastěji kontaminovaným masem, nepasterizovaným mlékem, či vodou. Příznaky intoxikace zahrnují bolesti břicha, těžký průjem, zvracení a horečky.

Campylobacter jejuni – Kampylobakterióza

Kampylobakterióza patří mezi nejčastěji vyskytující se průjmová onemocnění v České republice. Způsobuje ho spirálovitá gramnegativní bakterie Campylobacter. Typickými příznaky onemocnění jsou horečka, bolesti hlavy, křečovité bolesti břicha, bolest svalů a kloubů, nevolnost, průjem, krev ve stolici, dehydratace a únava.

Člověk se nejsnáze nakazí skrz kontaminovanou potravu – mléko, vodu či nedostatečně tepelně upravené maso. Při prevenci je třeba dbát na důsledná hygienická opatření – tedy pravidelné mytí rukou, konzumaci potravin před limitem spotřeby, dostatečně tepelné zpracování masa.

Salmonella enterica – Salmonelóza

Salmonella je fakultativně anaerobní pohyblivá baterie způsobující nebezpečné průjmové onemocnění salmonelózu. Člověk se nejsnáze nakazí konzumací nedostatečně tepelně upraveného či syrového masa (nejčastěji šunka, salám,…), či vajec.

Nebezpečný je také sociální hmyz či hlodavci, kteří dosednou na výtrus zvířete či člověka, v jehož stolici se zárodek vyskytoval. Moucha nebo hlodavec se pak mohou dostat do kontaktu s potravou a už je na problém zaděláno. Nemoc se projevuje podobně jako kampylobakterióza vodnatými průjmy, křečovitými bolestmi břicha, bolestí hlavy, horečkami a dehydratací.

Listeria monocytogenes – Listerióza

Listeria je malá pohyblivá bakterie vyskytující se jak ve vodě, tak i v půdě, bahně či potravě. Člověk se nakazí podobně jako u předchozích onemocnění špatnými hygienickými návyky, co se týče zpracování a konzumací stravy, či nedostatečně tepelně zpracovanými živočišnými produkty. K nákaze může dojít i skrz neomyté ovoce či zeleninu. Úmrtnost na listeriózu je podstatně vyšší než na výše zmiňovaná onemocnění.

Původců průjmových onemocnění se v naší republice vyskytuje více (patří mezi ně např. i tzv. rotaviry či bakterie rodu Shigella). Proto, jak jsem již zmiňovala v úvodu, je třeba dbát na řádnou hygienu, dostatečné tepelné zpracování, omývání a důkladnou úpravu potravy před její konzumací.