Domorazské louky je přírodní památka ev. č. 1175, která se nachází v okrese Nový Jičín jižně od obce Hostašovice. Oblast spravuje Krajský úřad Moravskoslezské­ho kraje.

Důvodem ochrany jsou louky s hojným výskytem vstavačovitých. Kromě vstavačovitých se zde vyskytuje i několik dalších chráněných druhů rostlin.

Území přírodní památky je z obou stran ohraničeno železniční tratí č. 323 Ostrava – Valašské Meziříčí a silnicí I/57. Nedaleko se nachází PP Prameny Zrzávky.

Zdroj: Wikipedia