Vážíme si našich partnerů, kteří nám pomohli zvládnout tento obtížný rok. Děkujeme zejména generálnímu partnerovi ČSOB NA ZDRAVÍ, hlavním partnerům Jaderné elektrárně Dukovany – Skupina ČEZ, běžeckým speciálkám TRIEXPERT, japonské sportovní značce MIZUNO, montovaným systémům MILT, státnímu podniku POVODÍ MORAVY.

Vřelé díky patří i místním samosprávným orgánům Statutárnímu městu Brnu a Jihomoravskému kra­ji.

Nad hladinou Brněnského móře

Bohužel 11. ročník Běhu kolem Brněnské přehrady „ČSOB Vokolo priglu 2020“ se nám v letošním roce nepodařilo realizovat. Nouzový stav a ochranná opatření nám znemožnili závod zorganizovat v řádném i náhradním termínu. Ekonomické ztráty se nám podařilo z velké části pokrýt díky podpoře dárců a hlavně našich partnerů, kteří nás podrželi nad hladinou „Brněnského móře“.

Jedenáctý ročník v roce 2021

Že jsou naši partneři stále pozitivně naladěni, dokládají i slova tiskového mluvčího našeho partnera Jaderné elektrárny Dukovany – Skupiny ČEZ pana Jiřího Bezděka: „Společně s pořadatelem jsme do poslední chvíle čekali a doufali, že se bude moci závod uskutečnit. Letošní rok tomu nepřál, ale věřím, že díky společné energii tento rok zvládneme a doběhneme ve zdraví a plné síle do příštího ročníku“.

Požehnané Vánoce a PF 2021

Všem běžcům a jejich blízkým přejeme požehnané vánoční svátky a ať máte v novém roce ODVAHU měnit, co se Vám na Vás nelíbí, SÍLU udělat první krok za Vaším snem, VYTRVALOST setrvat na Vaší cestě a ČAS na sebe a své blízké…

Děkujeme, že běháte s námi. Váš Tým ČSOB Vokolo priglu