Vážení sportovní přátelé a kamarádi,

se smutkem v srdci Vám musím oznámit, že nás ve věku 75 let opustil František Holec.

Franta byl vynikající běžec a velmi dobrý a skromný kamarád.

Všichni kdo jste ho znali věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Bohumír Najdek