Jsme členové Sportovního klubu orientačního běhu Ostrava, občanského sdružení sportovně založených lidí, věnujících se orientačnímu běhu (zkratka OB). Jsme klub s dlouhou tradicí, navazující na oddíl OB TJ Baník Šverma Mariánské Hory Ostrava.

Členem našeho klubu se může stát každý, kdo přijme za své stanovy klubu a bude se chtít věnovat orientačnímu běhu. Naše členská základna je poměrně široká a má 60 až 70 členů. Počet se mění tak, jak noví členové přicházejí a jiní zase odcházejí. Všicni žijeme v Ostravě a jejím okolí, ale máme členy i v jiných městech, dokonce i v zahraničí.

Hlavní náplní naší činnosti je pochopitelně vše, co souvisí s orientačním během (závody OB – účast na nich, jejich organizace, tréninky, tvorba map atd.), včetně doprovodných aktivit. Také se účastníme klasických silničních běhů od nejratších tratí, až po maraton. Také se účastníme krosových závodů, provozujeme zimní běhání, turistiku i běh na lyžích.

Orientační běh má celostátně platná pravidla a další dokumenty, podle kterých se závodí v soutěžích organizovaných ČSOS (Český svaz orientačních sportů) a MSKS OS (Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů). V rámci klubu si vytváříme své dokumenty (pro přihlašování na závody, pro účast na závodech, příp. další), které nám pomáhají lépe, jednodušeji a všestranněji provozovat náš sport.

U založení klubu stáli dnes již nejstarší členové Josef Mikloš, Herbert Diener, Albín Koloczek a ing. Jan Soukal. Jejich hlavním motivem bylo organizovat na Ostravsku příznivce tohoto sportu, který si u nás začal razit cestu v padesátých letech minulého století. Orientační běh měl původně branný charakter, a až později se přeměnil na moderní sportovní odvětví.

Předsedou našeho oddílu je pan Josef Kroča, a to od jeho novodobé historie (1990), kdy náš klub změnil název a stal se občanským sdružením.

Všichni se scházíme nejen na závodech a trénincích, ale i na zájmových akcích v prázdninových měsících roku. Jednou ročně svoláme valnou hromadu klubu.

Oddíl má své webové stránky, kde se můžete informovat o našich aktivitách, můžete zde také nechat vzkaz na nástěnce. Předseda klubu vydává e-mailovou poštou informátor nebo jej tištěnou formou rozesílá všem členům klubu.

Naše sdružení každý rok pořádá 2 až 3 závody v soutěžích organizovaných MSKS OS nebo ČSOS sekcí OB s účastí 250–300 lidí na krajském žebříčku, resp. 600–850 účastníků na moravském žebříčku. V klubu máme k tomu potřebné materiálové a organizační zabezpečení včetně sedmi rozhodčích s vyšší kvalifikací. Na každém závodě vypisujeme kategorie pro příchozí i pro neorganizované závodníky, kteří si chtějí orientační běh vyzkoušet. V zimním období pořádáme rovněž 1 až 3 závody.

Vzhledem k velmi široké nabídce závodů v celé Evropě vyjíždí za úspěchy každý rok několik našich skupin závodníků. V posledním období máme dokonce společnou sérii závodů s polskými kluby orientačního běhu ze Slezského pohraničí v tzv. Euroregionální lize OB.

Na závodech na krajské úrovni se umísťujeme v popředí výsledkových listin. Naší nejslavnější členkou je reprezentantka ČR – Eva Juřeníková (1978), která již 10 let žije a trénuje ve švédském městě Borlange, v klubu Domnarvets GoiF. Je juniorskou mistryní světa v orientačním běhu z roku 1995, několikanásobnou přebornicí ČR v různých věkových kategoriích a jednotlivých disciplinách, dosáhla řady výborných umístění na MS dospělých včetně úspěšných vystoupeních na světových soutěžích. V loňském roce byla vyhlášena v anketě o nejlepšího orientačního běžce ČR na 1. místě v pěším OB. Rok předtím nejlepší trenérkou OB 2009 ve Švédsku, kolébce orientačního běhu.

Do budoucna chceme dále rozvíjet náš sport rozšiřováním členské základny o mladé a nadějné závodníky. Máme zájem, aby se do OB zapojili i starší lidé, zejména rodiče našich mladých a nadějných sportovců.

Orientační běh má velmi dobré vyhlídky do budoucna. Považujeme ho za ideální sportovní odvětví, kterého se mohou účastnit zájemci od útlého dětského věku až po nejstarší veteránské kategorie.

Josef Juřeník – člen výboru SKOB