Organizátor akce

Spolek Bezva běh pro bezva lidi z.s., BezvaBĚH.cz s.r.o.,

Rostislav Bažanowski, rejža

rostislav.bazanowski@bezvabeh.cz

Web akce: https://www.bezvabeh.cz/svihak-roznovsky

Facebook akce: https://www.facebook.com/bezvakrok