Pravidla slosování o 20 registrací na TCS New York City Marathon 2014.

Obecná pravidla

 • Běžec se musí zúčastnit a dokončit 3 nebo více závodů RunCzech běžecké ligy 2014 (Sportisimo 1/2Maraton Praha, Volkswagen Maraton Praha, Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary, Mattoni 1/2Maraton Českě Budějovice, Mattoni 1/2Maraton Olomouc, Birell Grand Prix Praha, Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem)
 • Všechny náklady spojené s účasti a cestou do New Yorku (registrační poplatek, cesta, ubytování atd.) si hradí běžec, RunCzech poskytuje pouze možnost účasti v závodě
 • Registrace pro účast na TCS New York City Marathonu 2014 nelze převést na další rok
 • Registrace pro účast nelze převést na jinou osobu
 • Po zaplacení a zanesení údajů do registračního systému NYRR (New York Road Runners) je registrační poplatek nevratný
 • Běžec musí být registrován na závody RunCzech a do slosování pod jedním Runners ID

Slosování

 • Slosování proběhne na začátku srpna 2014 (datum bude upřesněno)
 • Do slosování budou zařazeni pouze běžci, kteří se online přihlásili do slosování
 • Do slosování budou zařazeni pouze ti, kteří jsou registrovaní na 3 závody RunCzech běžecké ligy 2014 nebo je už dokončili
 • Losování přihlášených proběhne pod dohledem notáře. Prvním 20 vylosovaným bude nabídnuta účast. Pokud někdo z prvních 20 vylosovaných nesplní kritéria (pokud nedokončí 3 závody RunCzech běžecké ligy 2014) nebo se nebude moci TCS New York City Marathonu 2014 zúčastnit z osobních důvodů, nahradí ho další v pořadí ze seznamu náhradníků. Náhradníci budou zveřejněni na webových stránkách RunCzech
 • Neoficiální vítězové budou oznámeni na webových stránkách RunCzech a budou informováni na e-mail a telefon nejpozději do 1 dne od slosování.
 • Výherci musí zaplatit během 10 dnů od vylosování registrační poplatek na účet PIM
 • Po Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem (14. září) PIM zkontroluje výsledky vylosovaných běžců a potvrdí výsledky losování – dne 15. září
 • Běžci, kteří nedokončili minimálně 3 závody RunCzech běžecké ligy 2014 do 14. září, budou vyřazeni a jejich registrace na TCS New York City Marathon bude nabídnuta náhradníkům – dne 15. září
 • Náhradníci musí potvrdit svoji účast na TCS New York City Marathon během 2 dnů (na e-mail nycmarathon@runczech.com) a provést platbu registračního poplatku nejpozději do 18. září.
 • Seznam oficiálních vítězů bude oznámen na webových stránkách RunCzech nejpozději 22. září 2014
 • Všichni vítězové musí do 25. září podepsat NYRR Waiver (stáhnout) a poslat ho zpět PIMu, buď naskenovaný na nycmarathon@runczech.com nebo poštou na adresu Františka Křížka 11, Praha 7, 170 00, Česká republika
 • PIM zaregistruje vylosované vítěze do registračního systému NYRR (New York Road Runners)
 • Diskvalifikovaným běžcům (nesplní všechny podmínky) bude vráceno 80 % z registračního poplatku. 20 % tvoří manipulační poplatek
 • Výsledky slosování jsou konečné bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky předávání výher. Vymáhání účasti na TCS New York City Marathonu není možné.

Další

 • PIM nezajišťuje běžcům sjednání víza do USA
 • PIM nezajišťuje běžcům žádný cestovní balíček, ale bude informovat o nejlépe dostupných letech a hotelech
 • Běžec je povinen řídit se platnými pravidly TCS New York City Marathon
 • Výherci musí využít oficiální možnost přepravy na start NYRR
 • Všichni účastníci si musí vyzvednout svá startovní čísla/čipy a startovní balíčky v maratonském Expu osobně s platným průkazem totožnosti, který obsahuje fotografii, jako je například cestovní pas. RunCzech za běžce nevyzvedává startovní číslo ani startovní balíček. Platí bez vyjímky!
 • PIM si vyhrazuje právo na úpravu pravidel
 • V případě zrušení TCS New York City Marathon v důsledku Vyšší moci či jiného důvodu, PIM nemá žádné další povinnosti vůči účastníkům závodu

Startovné

Poplatek za startovné na TCS New York City Marathon 2014 je 7 900 Kč

Bodování RunCzech

Oficiální výsledky z TCS New York City Marathonu 2014 budou zahrnuty do celkového hodnocení RunCzech běžecké ligy. Počet přidělených bodů bude odpovídat bodům za maraton.

Doporučené nabídky dopravy a ubytování v New Yorku během závodu sledujte zde.