Při běhání mám sklon držet se cest, které už znám. Mám svoje vyšlapané okruhy, nad kterými nemusím přemýšlet. Rovné asfaltky a cestičky v parku.

Myslela jsem si, že moje dnešní cesta na běhání bude vypadat jako na titulní fotce.

A taky tak ze začátku vypadala. Nekomplikovaný způsob, jak si splnit svou dnešní porci běhání.

Potom ale – nevím vlastně proč (možná v tom sehrálo svou roli, že jsem ještě úplně nevystřízlivěla ze včerejšího nácviku na sváteční večírek) – odbočila na neznámou polní cestu. Zavedla mě do lesa a do mlází, a tam skončila.

Díky tomu jsem mohla:

  • brodit se čerstvě zasněženou uschlou trávou
  • popíchat se o malé smrčky
  • probořit se do louže pokryté tenkou vrstvičkou sněhu
  • klopýtat přes oranici
  • lapat do pusy vířící sněhové vločky
  • chvíli opravdu nevědět, kde jsem (ale jenom chvíli)
  • a nakonec se vrátit do ztichlé a vylidněné vesnice z úplně opačného konce než obvykle a přelézt plot cizí zahrady, abych si mohla vyfotit tuhle jabloň:

Odbočit z neznámé cesty, na chvíli jen tak trochu zabloudit a skončit úplně někde jinde, než jsem měla v plánu, mi udělalo nečekanou radost. Nesrovnatelně větší, než když bych si jenom odškrtla běhací půlhodinku.

Pokud bych si na rok 2014 měla dát jedno předsevzetí, bylo by to právě tohle: chtěla bych odbočit a zabloudit častěji.