1. S jinými běžci porovnávati se nebudeš. Kilometr je kilometr.

2. „Nejsem běžec“ neřekneš. Běháš-li, jsi běžec.

3. Spánku upírati si nebudeš.

4. Pomni, abys den volna světil.

5. Cti svaly své a bolesti své, zranění své přeběhat se snažit nebudeš. Ani běžci nejsou nezdolní.

6. Tekutiny doplňovat nezapomeneš.

7. Neoblékneš sobě bavlny, obzvláště v den závodní.

8. Své obutí ignorovat nebudeš. Pořádně vybereš si a prošlapání si ohlídáš.

9. V zajetých kolejích neustrneš, vzdálenost, tempo a převýšení měniti budeš.

10. Nepožádáš medaile bližního svého.