Jedná se o druhou nejdelší trasu Nachmeleného pochoďáku, měří 25 kilometrů a provede vás nádhernou přírodou. Přihlásit na ni se můžeš tady www.nachmeleny.cz.

1. Řízkárna u Orla je stylová restaurace, která se nalézá v údolí mezi Zábřehem a Výškovicemi. Historie restaurace sahá až do roku 1898, kdy zde byl otevřen zájezdní hostinec U Štýbra, a díky tomu patří mezi nejstarší restaurace na Ostravsku. Řízkárna byla otevřena v roce 2015 jako koncept speciálně zaměřený na českou klasiku, kterou je bezesporu řízek. Jedná se o první restauraci v České republice, která je zaměřena na řízky a řízkové speciality, což se odráží nejen v názvu, ale i v samotném interiéru restaurace.

2. Kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Výškovicích. Základní kámen kaple byl položen 6. září 1891. Kaple byla vysvěcena 16. října 1892. Zasvěcena byla Nanebevzetí Panny Marie. Proč? V letech 1880 a 1884 se nad Ostravou prohnaly silné bouře a průtrž mračen. Ve zmíněných letech se zdálo, že na svátek Nanebevzetí Panny Marie budou Výškovice zatopeny vodami Odry, jako se tomu často při dlouhotrvajících deštích stávalo. Voda se však obci vyhnula. Od té doby platili výškovičtí mše svaté ve Staré Bělé na svátek Panny Marie. Proto pak dostala nová kaple zasvěcení Nanebevzetí Panny Marie.

3. Na Honculi je „odpočívka“ (zastavení, posezení, piknikové místo) u mostu přes řeku Odru (v blízkosti Polanky nad Odrou). Odpočívka se nachází na cyklostezkách a turistické stezce na katastru obce Stará Bělá. Místo je také hojně využíváno k inline bruslení, nabízí parkoviště pro automobily a v sezóně také občerstvení.

Je východištěm pro návštěvu Chráněné krajinné oblasti Poodří, národní přírodní rezervace Polanská niva a Polanských rybníků. Renovace hojně navštěvované lokality byla podpořena z městských zdrojů za účelem posílení významu turistiky a volnočasového pohybu a eliminace divokých ohnišť v okolí. Na místě je také rozcestník stezek a informační tabule.

Místo má název podle hospody Honcula u mostu přes Odru, po kterém se honil dobytek na louky za Odrou.

4. Socha sv. Jana Nepomuckého v Polance nad Odrou. Sv. Jan Nepomucký v Polance, který zřejmě již od roku 1747, kdy vznikl, stával u mlýnské strouhy (dnes potok Mlýnka) v dolní části obce. Tato roztomilá barokní práce byla roku 1994 restaurována, ovšem bez rekonstrukce původní barevné polychromie. Dnešní památkový trend se však již přiklání k obnově původní barevnosti soch, která byla v době baroka, ale i dříve (již od starověku) běžná.

5. Polanecké rybníky jako součást CHKO Poodří v Polance nad Odrou na levém břehu řeky Odry se skládají z dvanácti rybníků rozdělených železniční tratí lemovanou potokem Mlýnka jsou ve správě Povodí Odry. Na jihu pod rybníky se pak nachází Polanská niva a teče potok Polančice. Opodál v poli se pak nachází Velký Polní rybník, Malý Polní rybník a Klapuchův mlýn.

6. Polanská niva je národní přírodní rezervace a najdeme ji v severní části chráněné krajinné oblasti Poodří. Přírodní rezervace se rozkládá na levém břehu řeky Odry mezi městskými částmi Ostravy a to mezi Polankou nad Odrou a Starou Bělou. Severním směrem od Polanské nivy se nachází oblast přírodní rezervace Polanský les a Přemyšov. Jižním směrem od rezervace leží obec Proskovice a jihozápadně se rozkládá obec Jistebník.

Národní přírodní rezervaci Polanská niva tvoří přirozený porost lužního lesa u meandrujícího toku řeky Odry, část soustavy rybníků u obce Jistebník, mrtvá ramena řeky Odry s několika tůněmi a okolní louky. V oblasti přírodní rezervace se daří růstu řady chráněných druhů rostlin a můžeme tu objevit chráněné živočichy. Les rostoucí v této lokalitě nese název Blücherův les a tvoří jej stromy jasan ztepilý a lípa malolistá. Tyto stromy doplňuje dub letní, habr obecný, javory a jilmy. V podrostu pod stromy a na březích vodních ploch můžeme vidět porosty rákosin, orobinců či zblochanu. Na vodní ploše tůní se daří řadě ohrožených druhů rostlin jako kotvici plovoucí, nepukalce plovoucí, plavínu štítnatému či růžkatci potopenému. Oblast kolem rybníků slouží jako hnízdiště různých druhů ptáků.

Tato lokalita byla vyhlášena národní přírodní rezervací v roce 1985 a zaujímá rozlohu 122,30 hektarů. Rezervace se nachází v nadmořské výšce 220 metrů. Kolem části západního okraje přírodní rezervace vede červená turistická značka. Po červená značce dojdeme do těchto míst od železniční stanice v Polance nad Odrou či opačným směrem z Jistebníku. Kolem okraje rezervace vede rovněž značená cyklistická trasa, ovšem přímo do oblasti rezervace je vstup povolen pouze pěším.

  • Katastrální území: Polanka nad Odrou
  • Výměra: 122,30 hektarů
  • Nadmořská výška: 220 metrů n.m.
  • Vyhlášeno: r. 1985

7. Jistebnická rybniční soustava je tvořena souborem 25 rybníků, největší Bezruč má 75 ha, dalšími jsou pak například rybník Křivý, Starý, Bažantí, Podhorník nebo Oderská Kukla. Historie rybníkářství zde spadá až do pol. 14. stol. Rybníky jsou domovištěm bohaté fauny i flóry. V hojném množství tady roste i chráněná kotvice plovoucí a na loukách u rybníků je při troše štěstí vidět také výjimečný motýl – modrásek bahenní.

Jistebnické rybníky jsou od roku 1991 součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří a některé z rybníků jsou chovné. Stará se o ně společnost Chov ryb Jistebník, která v nich chová mimo jiné kapry, sumce nebo candáty a štiky. Podzimní výlov rybníku Bezruč patří k tradičním místním událostem, i když krásná příroda Jistebnických rybníků má své obdivovatele po celý rok.

8. Odpočinkové místo Pod Ferdou se nachází na cyklostezce pod městskou částí Proskovice uprostřed polí a luk.

9. Staňkův kříž stojí v polích za starobělskou myslivnou směrem na Proskovice. Staňkův kříž se mu říká podle následujících obyvatel gruntu číslo 112, je mu sto třicet let, ale od r. 2018 vypadá jako nový, má po generální opravě. V sobotu 10. listopadu 2018 ve tři odpoledne se u něj sešlo na šest desítek Starobělanů i pár přespolních. Přinesli poctivou zelňačku, vychlazenou desítku, horkou kávu, domácí koláče. A společně prožili znovuzrození místa, které si oblíbili a v roce 1888 ozdobili kamenným křížem starobělští manželé František a Apolonie Sýkorovi.

10. Majerovec je kopec s nadmořskou výškou 271 m n. m. ležící v katastru obce Stará Bělá. Nachází se poblíž Výškovic a Bělského lesa. Kopec leží v severním konci Moravské brány. Majerovec je také sídliště v jižní části Výškovic a rozcestník turistických značek poblíž stejnojmenného vrcholu. Kdysi se místo nazývalo Majorovec.

Je zde orientační místo a rozcestí červeně značeného vycházkového okruhu v jižní části Ostravy. Rozcestník se nachází půl kilometru jižním směrem od konečné MDH v Ostravě – Výškovicích. Rozcestí je umístěno v místech kdy trasa okruhu opouští silnici a dále pokračuje po polní cestě. Trasa okruhu není náročná a je vhodná i pro rodinný pěší či cyklistický výlet.

11. Kaplička Panny Marie Lurdské. V Bělském lese existuje už více jak sto let. Vypráví se, že jejímu vzniku předcházela stavba takzvaného Rekonvalescentu, tedy rehabilitačního zařízení pro zaměstnance Vítkovických železáren.

12. Křížová cesta Bělský les** se nachází v jižní části Bělského lesa. Trasa o délce 450 metrů má čtrnáct zastavení. Jedná se o originální a jedinečné dílo. Křížovou cestu zakončuje u Studánky Matky Boží 6 metrů vysoký a 3 metry široký dřevěný kříž ze smrkového dřeva. Tomuto místu se říká Starobělské Lurdy. Stojí tam kaplička a studánka, kam lidé pro vodu chodí už přes sto let. Každou druhou listopadovou něděli se zde koná běžecký závod stejnojmenného názvu Starobělské Lurdy.