Povinnost prezentace

1. Před začátkem akce je určen jeden den pro prezentaci, a to pondělí 17. července 2023 od 10:00 do 17:00. Každý registrovaný účastník si osobně vyzvedne kontrolní kartičku se svým jménem, startovním číslem a měřícím čipem.

2. Všichni účastníci se musí přihlásit osobně v registračním stanu ve výše uvedené lhůtě tak, aby bylo možné pro organizační účely určit jejich identitu a aby jim mohla být přidělena kontrolní kartička s čipem (pro jejich identifikaci na startu a v cíli). Během čtyřdenní akce nelze kontrolní kartičku převést na žádného jiného účastníka.

3. Pokud by byla kontrolní kartička poškozena úmyslně popř. z nedbalosti, nebude dotyčnému účastníkovi následující den povolen start.

4. Účastníci vždy startují na Horním náměstí, do cíle přicházejí vždy k Obecnímu domu v Sadech Svobody v Opavě. Na startu a v cíli bude na zemi umístěn koberec, který snímá čip ve startovním čísle.

5. Časy pro start jsou:

  • 40 km – start hromadně v 6:00
  • 30 km – start hromadně v 7:00

6. Cíl bude otevřen od 12:00 do 18:00.

7. Účastníci, kteří neprojdou cílem do 18:00, budou administrativně vyřazeni z pochodu tj. diskvalifikováni, bez nároku na 4denní kříž (medaili).

Jakou vzdálenost mohu ujít

8. Akce 4DNY je pěší pochod. Jednou z nejdůležitějších podmínek účasti je, že musíte po dobu čtyř po sobě jdoucích dnů překonat určenou vzdálenost.

9. Čtyřdenní pochody mají dvě vzdálenosti: 30 a 40 kilometrů.

10. Na základě vašeho roku narození můžete pomocí níže uvedené tabulky zjistit, na jaké vzdálenosti se můžete v roce 2023 zaregistrovat.

11. Upozornění: vzdálenost, na kterou se zaregistrujete, musíte ujít všechny čtyři dny. Pokud je vám 12–15 let nebo 60 let a více, můžete požádat o změnu délky trasy z 30 km na 40 km nejpozději do 15.6.2023.

ŽENY A MUŽI – věková tabulka 4DNY 2023
2008–2011 30 km nebo 40 km
1964–2007 40 km
1963 a starší 30 km nebo 40 km
VOJÁCI A VOJAČKY
1964–1997 40 km
1963 a starší 30 km nebo 40 km
Hmotnostní požadavky vojenských účastníků
1974–1997 VOJÁCI 10 kg
1973 a starší VOJÁCI 0 kg
VOJAČKY 0 kg