1. Akce 4DNY jsou čtyři nesoutěžní pěší pochody, které se konají 17.-20. července 2024. Účast na nich je dobrovolná a zcela na vlastní nebezpečí chodce (dále jen účastníka).

2. Registrace účastníků je možná pouze on-line prostřednictvím registračního formuláře na www.4dny.cz, a to od 2.3.2024 do 1.7.2024. Po uzavření registračního období nelze registraci převést na jinou osobu. Registrace je výhradně osobní a nepřenosná.

3. Všichni registrovaní účastníci mají právo převést svou registraci na jinou osobu. O převodu registrace je povinen účastník informovat organizátora písemně na redakce@bezvabeh.cz, a to nejpozději do 1.7.2024.

4. Pochodů se mohou zúčastnit civilní osoby od 12 let. Děti ve věku 12 až 15 let se mohou zúčastnit bez doprovodu dospělé osoby. Případná účast jako doprovod se nepočítá jako oficiální účast.

5. Pochody mohou absolvovat také vojáci a vojačky jako jednotlivci nebo jako součást vojenského oddílu. Na akci jsou vítáni i příslušníci zahraničních armád, a to v rámci oficiální vojenské delegace. Není podstatné, zda je účastník aktivním, záložním nebo penzionovaným vojákem či vojačkou.

6. Na pochodech jsou vítány také složky integrovaného záchranného systému, hasiči, policisté a zdravotníci.

7. Všichni účastníci obdrží v cíli za absolvování všech čtyř pochodů 4denní kříž (medaili). Při registraci si můžete objednat certifikát (diplom) jako vzpomínku na svůj výkon. Pokud vaše účast na čtyřdenních pochodech nebude úspěšná, medaili nezískáte. V takovém případě rovněž není možné vrátit zaplacené startovné. Na požádání vám však můžeme v cíli jako útěchu vystavit certifikát (diplom) s vyznačením počtu absolvovaných kilometrů.

8. Časy pro start jsou:

40 km – start hromadně v 6:00
30 km – start hromadně v 7:00

Cíl bude otevřen od 12:00 do 18:00.

9. Není povoleno:

 • použití jakéhokoli dopravního prostředku
 • extrémně rychlá chůze resp. sportovní (závodní) chůze
 • běh

10. Účastníci se musí držet určených tras. Na všech trasách budou pevné kontrolní body a mobilní namátkové kontroly. Počet kontrolních bodů bude organizátorem předem oznámen, ale jejich umístění nikoliv.

11. Během čtyřdenního pochodu je účastníkům ZAKÁZÁNO:

 • vyjadřovat veřejně jakékoli politické názory
 • chovat se nebo se oblékat urážlivě nebo nebezpečně
 • přenášet nebo distribuovat reklamní materiály, pokud to nepovolí organizátor BezvaKROK (BezvaBĚH.cz s.r.o.)
 • mít s sebou domácí mazlíčky (psy, kočky) nebo jiná zvířata (výjimku tvoří vodicí psi zrakově postižených účastníků), kočárky nebo jiné předměty na kolečkách, hlasité vysílačky, audio zařízení apod.
 • mít u sebe cokoli, co by mohlo být považováno za nebezpečné nebo obtěžující vůči ostatním účastníkům. Výjimkou je slepecká hůl zrakově postiženého účastníka

12. Použití turistických resp. vycházkových holí typu Nordic Walking apod. je povoleno. Toto ustanovení neplatí pro kategorii vojáci a vojačky.

13. Doporučeny jsou také týmové, klubové, oddílové, spolkové vlajky, dále vlajky obce, města, kraje nebo státní vlajky.

14. Účastníci musí být slušně oblečeni a musí mít zakrytou horní část těla.

15. Účastníci jsou povinni zúčastnit se v úterý 16.7.2024 v 18.00, jeden den před startem, prezentace na Horním náměstí v Opavě. Pochody startují v pořadatelem uvedených časech.

16. Veškeré pokyny pořadatelů musí být vždy dodržovány. Každý účastník je povinen dodržovat v průběhu čtyřdenního pochodu pravidla silničního provozu (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích).

17. Porušení některého z výše uvedených pravidel a předpisů může mít za následek podmíněné nebo definitivní vyloučení (diskvalifikaci) z další účasti na pochodu.

18. Registrací účastník souhlasí s možným využitím (ze strany organizátora) osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, s vyobrazením v tisku, na fotografii nebo videu atd., za účelem propagace čtyřdenního pochodu, aniž by byl účastník oprávněn požadovat po organizátorovi finanční plnění.

19. S výjimkou své právní odpovědnosti nenese organizátor BezvaBĚH.cz s.r.o. odpovědnost (ani finanční) a ani jakýmkoli způsobem neručí za jakékoli zdravotní potíže, které mohou u účastníka nastat. Toto se také týká případné ztráty nebo poškození majetku nebo škody, kterou účastník utrpěl.

20. Organizátor akce 4DNY si vyhrazuje právo změnit trasu pochodů včetně kontrolních bodů. Organizátor je v případě extrémního počasí, kalamity či katastrofy, kterou nemohl ovlivnit oprávněn akci 4DNY zcela nebo částečně zrušit.

21. Čtyřdenní pochody 4DNY pořádá BezvaBĚH.s.r.o. se sídlem Větrná 6197/10, 708 00 Ostrava-Poruba.

Úhrada startovného

 • Startovné na všechny čtyři pochody, bez ohledu na věk či pohlaví účastníka, činí: 1200 Kč
 • Bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na b.ú. číslo 2201066478/2010 nejlépe v den odeslání elektronické přihlášky.
 • Variabilním symbolem platby je vygenerované číslo uvedené v registraci. Informace obdržíte i emailem.
 • Pokud nebude platba do 4 dnů od registrace na účtu pořadatele, bude registrace zrušena. Zájemce se však poté může znovu přihlásit.
 • Přijetí platby startovného pořadatelem si může účastník pochodu ověřit po přihlášení na webu závodu a následným kliknutím na rubriku REGISTRACE.
 • Registrovaný účastník pochodu bude uveden na denně aktualizované startovní listině na webových stránkách akce na https://www.bezvabeh.cz/…ovni-listina
 • Při neúčasti na pochodu se startovné nevrací. Registraci lze převést na jinou osobu.
 • Všeobecné obchodní podmínky

Trička

 • Při registraci si můžete objednat khaki tričko (bavlna) s potiskem za 390 Kč. Tabulku velikostí triček najdete zde

Startovné zahrnuje

 • Čtyřdenní kříž (originální účastnická medaile)
 • Něco na zub
 • V případě objednávky tričko
 • Pitná voda na trase
 • Pitná voda a možnost umytí v cíli
 • Zdravotnická pomoc v cíli
 • Mapka s itinerářem trasy ke stažení
 • Fotografie ke stažení
 • Startovné nezahrnuje občerstvení na trase ani v cíli
 • Startovné nezahrnuje ubytování

V závislosti na věku a pohlaví účastníci ujdou 30 nebo 40 kilometrů denně (od úterý do pátku), účastníci starší 60 let, se také mohou (ale nemusí) přihlásit na delší trať tj. 40 km, viz tabulka:

ŽENY A MUŽI – věková tabulka 4DNY 2023
2008–2011 30 km nebo 40 km
1964–2007 (mohou i starší) 40 km
1963 a starší 30 km nebo 40 km
VOJÁCI A VOJAČKY
1964–1997 (mohou i starší) 40 km
1963 a starší 30 km nebo 40 km
Hmotnostní požadavky vojenských účastníků
1974–1997 VOJÁCI 10 kg
1973 a starší VOJÁCI 0 kg
VOJAČKY 0 kg

+ Registrace a základní pravidla pochodu

+ Kde mohu strávit noc na Čtyřdenních pochodech Opava

+ Čtyřdenní pochody a jejich trasy

+ Rozvrh tréninků na Čtyřdenní pochody Opava

+ Pravidla upravující start, cíl a vzdálenost

+ Pravidla pro vojenské oddíly a vojenské jednotlivce

Slezská hymna