Hlavní běžecké dění na Zlínsku, kde působil a trénoval Emil Zátopek, stojí na neúnavných nadšencích. Hlavním organizátorem tradičních běhů ve Zlíně a okolí je Jiří Prokop. Již mnoho let pod jeho patronací probíhá "Celoroční soutěž běžců – vytrvalců Zlínska“, letos už po osmadvacáté.

„Nejstarším závodem ve Zlíně je Běh přes valašské kotáry. Je zároveň i nejstarším vytrvalostním během na Moravě. Jeho původní název Běh přes valašské kotáry, který se dříve běhával jako kros na kopci Barabáš, asi před osmi lety změnil název na Běh Zlínem. Závod pořádá AK Zlín a přesunul se z přírody do centra města se startem přímo před zlínskou radnicí. Trať je tvořena šesti okruhy o délce 1370m. V neděli 23.10.2011 budeme pořádat už 64. ročník,“ popisuje Jiří Prokop, nestor zlínského vytrvalostního bě­hu.

„Jedním z vítězů prvních ročníků byl i Emil Zátopek. V současné době ještě žije jeho zlínský trenér JUDr. Jan Haluza, kterému je téměř 100 let. Tento pán, jako jediný zlínský atlet, vyhrál druhý nejstarší závod na světě, kterým jsou Běchovice – Praha. Jeho vítězem se stal dokonce dvakrát za sebou a to v r. 1943 a 1944,“ dodává jedním dechem.

Jiří Prokop běhá už třicet let a za tuto dobu už naběhal tolik kilometrů, že by stačily k dvojnásobnému oběhnutí země kolem rovníku. Lednový Zimní běh přes Kosíř byl jeho 700 závodem v závodní kariéře.

On sám pořádá celkem sedm závodů z osmi, které se ve Zlíně každoročně konají. Zde jsou:

Běh Jižními Svahy

Dříve se jmenoval „Palačinkový“, protože každý dostal v cíli palačinku.Tento běh se běhá vždy v únoru, letos se jeho 19. ročník běžel 5.2. 2011. Trať je stále stejná – délka je 6 km s obrátkou na 3 km. Místo startu: Zlín – Jižní Svahy.

Josefský běh

19. 3. 2011 se konal jeho 24. ročník. Je to jediný závod, který zůstal v prostoru sadu Burešov. Délka tratě v kopcovitém terénu měří 10 km s obrátkou na 5 km. Při příležitosti tohoto běhu, Jiří Prokop každoročně s přáteli provádí vyhodnocení běžecké soutěže na Zlínsku za předcházející rok. Místo startu: Zlín – sad Burešov.

Zlínská lesní hodinovka

Tato hodinovka je jediná v ČR, která se běhá v lese. Její jubilejní 30.ročník se konal 4.6.2011. Původní název tohoto běhu byl Svitovská hodinovka. Zánikem tohoto podniku dostal závod název Zlínská hodinovka. Dříve se běhávala na škvárové atletické dráze. Asi před 16 lety se přemístila do lesa, odkud je dnešní název lesní. Traťový rekord z r. 1996 drží Martin Sadílek výkonem 17 980 m. Závod se běhá na kilometrovém okruhu, který je mírně zvlněný. Místo startu: Zlín – Lesní čtvrť (Spálený dub).

Běh olympijského dne

Dříve se běhával na stadionu mládeže ve Zlíně, ale z důvodu prašnosti škvárového hřiště byl asi na 10 let přemístěn na tartanovou dráhu u ZŠ Mánesova v Otrokovicích. Od letošního roku se opět vrátil na stadion mládeže ve Zlíně. Letošní 25.ročník se bude konat 22.6.2011 v 17­. hod. na úplně nové tartanové dráze. Místo startu: Zlín – stadion mládeže

Strojařská desítka

její letošní 28. ročník se poběží 10. 9. 2011 na stále stejné 10 km dlouhé trati s obrátkou na pátém kilometru. Trasa vede zvlněným terénem, lesem, po silnici a šotolině s vyloučením silničního provozu. Místo startu: Zlín – restaurace U hřiba (za Správou silnic).

Mikulášský běh

běhá se každoročně v sobotu, která je nejblíže k tomuto svátku. Letos se se uskuteční už 24. ročník – dne 3. 12. 2011. Závodníci absolvují tři rovinaté okruhy po 3,3km. Závod je ve Zlíně populární a mívá vysokou účast. Místo startu: Zlín – Příluky (fotbalové hřiště).

Štěpánský běh

Závod, jak napovídá název, startuje na Štěpána a letos se poběží už 22. Ročník. Trať je totožná s Mikulášským bě­hem.