Letošní Stovka Podkrkonoším byla docela punk akce. Trasa nebyla nijak značena a ani zveřejněná. Účastníci obdrželi seznam kontrolních bodů, těch bylo téměř třicet. Že tam skutečně byli bylo nutné doložit fotkou, trasu mezi nimi si volili sami.

Trasa měla dle informací účastníků cca 130 km, vypsaná délka byla tedy jen 110, a součet stoupání byl na české poměry neskutečných šest kilometrů, což bylo prý dodrženo. Start v Malých Svatoňovicích, cíl ve Dvoře Králové nad Labem. Jak lze v našich podmínkách takový součet stoupání dosáhnout je na domyšlení každého čtenáře.

Vítězný čas byl 19:46 hodiny. Startovní pole uzavírala dvojice, která se s tratí prala 46,5 hodiny. V cíli odmítla nabízené teplé jídlo s tím, že chce být ihned odvezena na vlak, ve Dvoře je nádraží několik kilometrů mimo město. Takže pořadatel je naložil do auta a jejich přání jim splnil.