Jedná se o čtvrtou nejdelší trasu Nachmeleného pochoďáku, měří 16 kilometrů. Přihlásit na se ni můžeš tady www.nachmeleny.cz

1. START: louka před Starobělskou Kolibou u Bělského lesa.

2. Křížová cesta Bělský les se nachází v jižní části Bělského lesa. Trasa o délce 450 metrů má čtrnáct zastavení. Jedná se o originální a jedinečné dílo. Křížovou cestu zakončuje u Studánky Matky Boží 6 metrů vysoký a 3 metry široký dřevěný kříž ze smrkového dřeva.

Tomuto místu se říká Starobělské Lurdy. Stojí tam kaplička a studánka, kam lidé pro vodu chodí už přes sto let. Každou druhou listopadovou něděli se zde koná běžecký závod stejnojmenného názvu Starobělské Lurdy.

3. Stará Bělá. Tato stará slovanská osada vznikla pravděpodobně v polovině 13. století, první písemnou zmínku nalezneme v listině olomouckého biskupa Bruna z roku 1272. V roce 1408 obdržel lénem Bělou a Výškovice Hanuš z Bělé – zde se poprvé objevuje jméno Stará Bělá (Antiquo Byele). Posledním majitelem Zábřehu, jehož součástí byly Výškovice a Stará Bělá od roku 1590, byla olomoucká kapitula, která jej držela až do zrušení poddanství v roce 1848. V roce 1941 byla Stará Bělá připojena k Moravské Ostravě. Obec byla během druhé světové války osvobozena Rudou armádou dne 1. května 1945. V roce 1954 se obec osamostatnila. V roce 1960 byla místní část Cikánka připojená ke Krmelínu a místní část Paseky k Ostravě. Samotná Stará Bělá se součástí Ostravy stala 1. ledna 1975. V obci se dne 20. 8. 1843 narodil český duchovní a hudební skladatel Ludvík Holain.

4. Palések je turistické rozcestí, které se nachází u stejnojmenného rybníku. U rybníku se nacházela tvrz Palések, dnes po tvrzi naleznete jen terénní pozůstatky. Existuje předpoklad jejího založení bratry z Frýdlantu v průběhu 14. století. Rybník je u rozcestí červeně a modře značeného vycházkového okruhu v jihozápadní části Ostravy a to v městské části Stará Bělá.

5. Černý Les je rozcestí a orientační místo na zelené turistické trase a název lesa, nedaleko severozápadního okraje obce Krmelín. Kromě turistické trasy prochází tímto rozcestím červeně značený vycházkový okruh, jehož výchozí bod je u kulturního domu ve Staré Bělé. Zelená značka procházející rozcestím vede z obce Jistebník přes Starou ves nad Ondřejnicí a pokračuje dále přes Krmelín, Paskov a Řepiště k přehradní hrázi vodní nádrže Žermanice.

7. Rozcestí Díly. Toto rozcestí se nachází u proskovického hřbitova. Hned za hřbitovem se nachází vrch „Díly“ s nadmořskou výškou 281 m n. m. Je nejvyšším bodem Proskovic a nachází se na poli, jihovýchodně od vesnice. Jižní část kopce obtéká Jarkovský potok a západní část Ondřejnice a Mlýnský náhon.

8. Proskovice u sokolovny. Rozcestí se nachází u skolovny v Proskovicích která byla postavena roku 1927. Již od začátku sloužila jako sokolovna nebo také jako divadlo.

9. Majerovec je kopec s nadmořskou výškou 271 m n. m. ležící v katastru obce Stará Bělá. Nachází se poblíž Výškovic a Bělského lesa. Kopec leží v severním konci Moravské brány. Majerovec je také sídliště v jižní části Výškovic a rozcestník turistických značek poblíž stejnojmenného vrcholu. Kdysi se místo nazývalo Majorovec.

Je zde orientační místo a rozcestí červeně značeného vycházkového okruhu v jižní části Ostravy. Rozcestník se nachází půl kilometru jižním směrem od konečné MDH v Ostravě – Výškovicích. Rozcestí je umístěno v místech kdy trasa okruhu opouští silnici a dále pokračuje po polní cestě. Trasa okruhu není náročná a je vhodná i pro rodinný pěší či cyklistický výlet.

10. CÍL: louka před Starobělskou Kolibou u Bělského lesa.