Najdi si svůj nový cíl 1/2Maraton Bělský les

Cooperův test je jednou z forem zátěžových testů, která vám pomůže zjistit vaši kondici. Test byl vypracován v roce 1968 týmem dr. Kennetha H. Coopera.

Ze začátku měl sloužit hlavně k armádním účelům USA. Jedná se o jednoduchou metodu. Test spočívá ve 12– minutovém nepřetržitém běhu ve známém terénu. Test je dneska využíván k prověření fyzické kondice, především pro začínající běžce nebo jiné sportovní odvětví.

Kenneth Cooper sestavil obsáhlou sestavu cviků jako běh, plavání, chůzi a kolo. Ale právě běh se těší největší oblibě. Správné provedení testu a prozkoumání výsledků pomůže k zjištění kyslíkové kapacity, která je nejdůležitějším faktorem během vytrvalostního tréninku. Podle Cooperova testu je možno zjistit VO2max (maximální aerobní kapacita vyjadřuje objem kyslíku, jenž je člověk při maximálním výkonu schopen zpracovat k tvorbě energie). Tímto testem se určuje skutečný stav zdatnosti a výkonnosti každého jedince na základě uběhnuté vzdálenosti na konci testu.

Dvanáctiminutová zkouška běhu by měla probíhat na měkkém povrchu nebo také na tartanu na lehkoatletickém stadionu. Vzdálenosti by měly být výrazně a přesně vyznačeny každých 100 m. Je důležité, aby účastníci testu běželi pokud možno rovnoměrným tempem a test končili výrazně unaveni. Nesmíme tedy „přepálit“ začátek, ale ani začít příliš volným tempem.

Ve speciálních tabulkách jsou uvedeny výsledky rozlišující věk a pohlaví testované osoby. Vrcholoví sportovci jsou samozřejmě hodnoceni podle odlišných, vyšších kritérii. Pokud jsi běžecký začátečník ve věku 25 let, můžeš být spokojený s 2400 m.

Najdi si svůj nový cíl 1/2Maraton Bělský les


MUŽI
věk velmi dobré dobré průměr špatné velmi špatné
13–14 2700 a víc 2400–2700 2200–2400 2100–2200 pod 2100
15–16 2800 a víc 2500–2800 2300–2500 2200–2300 pod 2200
17–20 3000 a víc 2700–3000 2500–2700 2300–2500 pod 2300
20–29 2800 a víc 2400–2800 2200–2400 1600–2200 pod 1600
30–39 2700 a víc 2300–2700 1900–2300 1500–1900 pod 1500
40–49 2500 a víc 2100–2500 1700–2100 1400–1700 pod 1400
nad 50 2400 a víc 2000–2400 1600–2000 1300–1600 pod 1300

ŽENY
věk velmi dobré dobré průměr špatné velmi špatné
13–14 2000 a víc 1900–2000 1600–1900 1500–1600 pod 1500
15–16 2100 a víc 2000–2100 1700–2000 1600–1700 pod 1600
17–20 2300 a víc 2100–2300 1800–2100 1700–1800 pod 1700
20–29 2700 a víc 2200–2700 1800–2200 1500–1800 pod 1500
30–39 2500 a víc 2000–2500 1700–2000 1400–1700 pod 1400
40–49 2300 a víc 1900–2300 1500–1900 1200–1500 pod 1200
nad 50 2200 a víc 1700–2200 1400–1700 1100–1400 pod 1100

Najdi si svůj nový cíl 1/2Maraton Bělský les